Artiklen indeholder reklamelinks

Vores lunger er ikke kun et af kroppens vigtigste organer, da de sørger for, at vi kan trække vejret. Alle vores kropsfunktioner er afhængige af, at lungerne fungerer korrekt og gør deres arbejde 24/7.

Sygdom i lungerne rammer mange danskere. Lungekræft og KOL (også kendt som rygerlunger) er de mest typiske og alvorligste i Danmark. Over 7000 danskere mister livet årligt som følge af en af de to sygdomme. Her er en oversigt over de seks mest almindelig lungesygdomme:

 

 1. Astma
  Ca. 300.000 danskere har astma, og flere og flere får diagnosen. Det gælder også voksne, til trods for, at astma typisk forekommer hos 0-6-årige. Astma kan dog dukke op på alle tidspunkter i livet.Sygdommen er arvelig og en kronisk inflammation (længere) i luftvejene. Astma kan komme i perioder og i forskellige grader. Får man et anfald, falder lungefunktionen, men stabiliserer sig efterfølgende. Årsager som støv, fysisk anstrengelse, temperaturændringer og stærke lugte kan medføre, at astmatikere får en pibende vejrtrækning, åndenød og hoste. Symptomerne kan være destruktive for nattesøvnen, fordi man ofte vågner og hoster.
 2. Bronkitis
  Har du kronisk bronkitis er de typiske tegn; langvarig hoste, åndenød og slim fra lugerne. Bronkitis kan være udløst af en infektion i bronkierne, der giver slim og forsnævring af luftvejene. Astma og KOL er typisk resultatet af bronkitis forårsaget af virusinfektioner. 
 3. KOL
  KOL står for Kronisk obstruktiv Lungesygdom, og den er kronisk. Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, hvor måske halvdelen er uvidende om, at de går rundt med sygdommen. KOL er tidligere blevet refereret til som ’rygerlunger’, men det navn er ikke længere berettiget, da ca. 20 % af tilfældene aldrig har røget. De har i stedet levet i en form for forurenet ude- eller indeklima. De fleste personer med KOL får diagnosen som 50-60-årig.
 4. Lungebetændelse
  Det er typisk bakterier, der er skyldneren i lungebetændelse, men kan også være på grund af en virus. Hvis det drejer sig om en virus, kan den ikke behandles med antibiotika. Symptomerne er pludselig høj feber, ondt i brystet og hoste.
 5. Hoste
  Om du hoster med eller uden slim indebærer alle lungesygdomme en form for hoste. Hoster du længere end fire uger, bør du kontakte din læge til en konsultation. Din hoste kan have flere årsager og ikke nødvendigvis en lungesygdom.
 6. Lungekræft
  Med omkring 4.300 nye tilfælde årligt, er lungekræft den mest udbredte kræftform i Danmark. Antallet hos mænd er faldende, mens et stigende antal kvinder får diagnosen. Rygere er klart i risikozonen. Sygdommen er en ondartet svulst i lungerne, der skal opereres væk, hvis muligt, og såfremt kræften ikke har bredt sig til fx knoglerne.

Forebyggelse af forværring

Vores lungefunktion er medfødt. Vi kan ikke ændre på dens sundhed og gøre den bedre end den, vi fik som nyfødt. Når først skaden er sket, er det svært, hvis ikke umuligt at rette op på den, selvom man ændrer livsstil. Der er imidlertid flere ting, du selv kan gøre og være opmærksom på der kan forbygge forværring og gøre tilværelsen nemmere.

Fysisk aktivitet

Motion hjælper på stort set alt og der er kun fordele, så længe man gør det rigtigt og forsvarligt. Det handler om at finde det rette niveau. Overdreven træning kan lede til skader og svække immunforsvaret i en periode og fx føre en stresset person endnu mere stresset. Depression, overvægt, stress, stive led, dårlige arbejdsstillinger og meget andet kan afhjælpes med fysisk aktivitet, og du styrker dit immunforsvar væsentligt. At dyrke motion hjælper også på lungefunktionen. Resultatet ved at dyrke motion er, at vi øger iltoptagelsen i musklerne, og det betyder at lungerne skal arbejde knapt så hårdt for at cirkulere ilten. Du bliver derfor mindre forpustet. Man kan formulere det sådan, at en god kondition aflaster ’slidte’ lunger.

Ved astma eller KOL har træning dog ingen direkte effekt på sygdommen udvikling eller symptomer, og påvirker heller ikke lungefunktionen. Det er stadigvæk vigtigt at motionere på grund af iltoptagelsen, og når du er i bedre form som astmapatient, bliver du ikke så stakåndet, og du har ikke samme risiko for anstrengelse eller for eksempel fremprovokere et astmaanfald.

KOL-patienten vil via bedre form få et mindre krav til hjerte-lungefunktionen, og personen får mere ud af sin vejrtrækning, og vil kunne udføre flere opgaver.

Træk vejret

Korrekt vejrtrækning er et undervurderet fænomen. Mange har tendens til at trække vejret overfladisk, og udnytter ikke lungernes kapacitet. Har du nedsat lungefunktion i form af en lungesygdom, anbefales det kraftigt at få kontrol over overtrækningen. Åndedrætsøvelser er samtidig en rigtig god for alle mennesker.